CHƯƠNG TRÌNH SALE BANH NÓC (ĐÃ KẾT THÚC)

Rất nhiều item dễ thương được tuyển chọn để kén chủ mới với giá thách cưới của các em nó chỉ 99K-169K-199K

Thời gian áp dụng: Từ 15/12/2018 đến 31/12/2018

Danh sách các sản phẩm tham gia chương trình: Xem ở đây